Ons uitgangspunt voor het bepalen van de spelregels zijn:

Netjes- wees netjes met de spullen, maar gedraag je ook netjes tegen de vrijwilligers en bezoekers van de speeltuin.

Aardig- wees vriendelijk, toon respect en accepteer alle bezoekers van de speeltuin.

Rustig- gillen, rennen, springen... natuurlijk, dat is spelen! Maar als je iets wilt zeggen, vragen of uitleggen, praat en luister dan rustig.

Samen- help elkaar en samen spelen is toch veel leuker dan in je eentje?

 

Om de speeltuin veilig en plezierig te houden, gelden de volgende regels

 • Het spelen in onze speeltuin geschiedt op eigen risico.

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen op de speeltuin.

 • Kinderen tot 6 jaar mogen alleen onder begeleiding in de speeltuin spelen. De begeleider dient minimaal 18 jaar te zijn.

 • Uitgeleend spelmateriaal zoals scheppen, harkjes, emmertjes en ballen worden na gebruik weer teruggebracht bij de beheerder.

 • Gebruik de speeltoestellen waarvoor ze bedoeld zijn.

 • Je moet aanwijzingen van vrijwilligers en/of toezichthouders in de speeltuin opvolgen.

 • Wij gaan leuk met elkaar om en ruzies praten we uit. Agressief gedrag, zoals schelden, schoppen, bedreiging en slaan tolereren wij niet. Toegang tot de speeltuin kan ontzegd worden.

 • Fietsen mogen alleen op het voorterrein en nooit op het terras geplaatst worden.

 • Het meenemen van honden in de speeltuin is niet toegestaan.

 • Houd de speeltuin schoon en doe afval in de bakken.

 • Men mag het toilet vrij gebruiken, indien deze netjes achtergelaten wordt.

 • Rondom de speeltoestellen en in het speeltuingebouw mag niet worden gerookt. Men mag alleen roken op het terras zonder anderen te hinderen. Sigarettenpeuken dienen in de daarvoor bestemde asbakken te worden uitgedrukt.

 • Het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan.

 • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om glazen voorwerpen mee te nemen naar de speeltuin.

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en lichamelijk letsel.

 • Buiten de openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt: Verboden toegang voor onbevoegden, Artikel 461 Wetb. v. Strafrecht.

 • Vernielingen en of beschadigingen kun je melden bij het speeltuingebouw of via info@speeltuinheiligerlee.nl.Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen. Schade wordt verhaald op de dader(s). Ouder(s)/Verzorger(s) zijn en blijven verantwoordelijk voor de daden van hun (minderjarige) kinderen.