Iedere week wordt ons gebouw gebruikt door vele verenigingen (waaronder ook verenigingen uit het voormalige Steunstee). 

De meeste verenigingen hebben een zomerstop, behalve de handwerkclub en de koffiemiddagen voor ouderen die gaan het hele jaar door.  

Contributie

Vanaf april zal de Speeltuin weer opengaan voor de kinderen. We gaan dan ook weer meerdere activiteiten organiseren.

Door de crisis zijn ook onze vaste lasten behoorlijk gestegen. Uw bijdrage is nu ook hard nodig. Het zou heel fijn zijn als u deze wilt betalen per bank.

Als u nog geen lid bent zou het fijn zijn als u lid of donateur wilt worden.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Voor slechts € 10,- bent u al lid en natuurlijk is elke donatie welkom. Dit kan door overmaking naar 

NL57 RABO 0128 4104 42 t.n.v. Speeltuinvereniging Heiligerlee

Vermeld wel duidelijk je adres zodat wij jouw pasje thuis kunnen bezorgen. 

 

Activiteiten

Wekelijks maken de volgende verenigingen gebruik van onze faciliteiten:

Het is niet toegestaan om ons gebouw te verhuren voor feestjes!

Wij verhuren ons gebouw onder toezicht aan instanties, zoals b.v. verenigingen, zorginstanties, politieke partijen, gemeente, woningstichting etc. 

Indien u ook gebruik wenst te maken van onze faciliteiten of u heeft andere vragen, maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.


 

NL Doet 2023

Zaterdag 11 maart 2023 - geef u nu op!

 
 

Contact