Contact

 

Buiten spelen, het leukste dat er is!

Bestuur

 

Voorzitter

Bert Luttjeboer

Secretaris

Peter Koek

Penningmeester

Alida Luttjeboer

Algemeen bestuur

Linda Schuur

Tijbo Pomp

 

Onze Gegevens

Bezoekadres:

Vendelstraat 24

9677 PX  Heiligerlee

Correspondentieadres:

Geuzenstraat 8

9677 RC  Heiligerlee

Telefoon: 06 - 5759 8701

Rabobank:

NL57 RABO 0128 4104 42

t.n.v. Speeltuinvereniging Heiligerlee

KvK inschrijving:

KvK nummer 4003 7657