november 2015 Stap 1 doorstart

Mededelingen via onze website over de doorstart van de Speeltuin. Periode november 2015 t/m februari 2016

dsc04700.jpg

Mogelijke doorstart speeltuin

Begin oktober dit jaar kwam de laatste noodkreet van Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee, dit voor het oproepen van vrijwilligers die zich willen inzetten voor een mogelijke doorstart van onze speeltuin. Zie nieuwsbrieven. Hierop heeft een nieuw team zich aangemeld te willen proberen deze doorstart vorm te geven. Een team met nieuwe visies en frisse ideeën, met als voornaamste drijfveer de kinderen weer een plek te geven veilig te kunnen spelen. We willen dan proberen de opening in het voorjaar van 2016 te realiseren.

Speeltuin Wip Wap - kunnen we open in 2016?

De Gemeente wil nu weten of er voldoende draagvlak is om deze speeltuin nieuw leven in te blazen. Mocht dit niet zo zijn dan zal ze definitief gesloten worden. Dit vinden wij erg jammer, vandaar onze laatste poging dit te voorkomen. 

Graag willen wij van u weten: moet de speeltuin blijven?

Resultaat tot 1-12-2015: 

  • ja    243 (98.38) % 
  • nee     4 (1.62) %

Met de uitslag hiervan willen wij de gemeente overtuigen dat de inwoners de speeltuin willen behouden. (Let op per huishouden/internetaansluiting kan er maar 1x gestemd worden - daarom is een stem ook een hele huishouden waard)

sp14_1.jpg

Speeltuin moet weer open in 2016

Dit jaar werden we voor de keuze gesteld: moet de speeltuin weer open of wordt deze definitief gesloten. Wij zijn een team die vanaf begin november 2015 is begonnen met de uitdaging om de speeltuin weer opnieuw op te bouwen, als u dat wilt! Samen met u willen we proberen om de speeltuin voor Heiligerlee te behouden. Een team met nieuwe visies en frisse ideeën, met als voornaamste drijfveer de kinderen weer een plek geven in ons eigen dorp waar ze veilig kunnen spelen.

Wij streven er naar dat de speeltuin in april 2016 weer opengaat. 

Wij hebben eerst gekeken of er voldoende steun was van de inwoners uit Heiligerlee en omstreken. Hiervoor hebben we eerst een poll geplaatst op de website van Dorpheiligerlee.nl en de inwoners opgeroepen via facebook om te stemmen over het voortbestaan van de speeltuin.

Velen van u hebben toen gestemd. De poll is op 1 december gesloten. Er hebben 243 huishoudens vóór behoud van de speeltuin gestemd. Met deze steun zijn wij heel erg blij.

sp6a.jpg


Doelstelling

Onze doelstelling is om de speeltuin weer door de week en tijdens de schoolvakanties te openen. Zodat we weer een leuke, kindvriendelijke en veilige speelplek kunnen bieden voor de kinderen en dat we leuke activiteiten kunnen aanbieden het hele jaar door.

De speeltuin moet een financieel gezonde organisatie worden die door een gevarieerd bestuur wordt geleid met daarbij een grote groep vrijwilligers voor toezicht in de speeltuin en klussers en onderhoud van de speeltuin.

Daarbij moet de speeltuin goed bereikbaar en breed toegankelijk worden, met lage contributies en entreegelden. Dit kan alleen als er gewerkt kan worden met vrijwilligers.

We streven ernaar dat in de toekomst de speeltuin weer kan worden uitgebreid met nieuwe toestellen die ook geschikt zijn voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dat we echt een beweegtuin krijgen die ook ruimte geeft aan ouderen.

Binnenkort komen we bij u langs...

Binnenkort komen we bij u langs om te vragen of u bereid bent om lid te worden van de speeltuinvereniging. U kunt zich direct bij onze medewerkers aanmelden als lid en de contributie voor 2016 contant voldoen. Wilt u niet wachten of mocht het onverhoopt niet lukken om u thuis te treffen en u wilt ons toch steunen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer: NL57 RABO 0128 4104 42 ten name van Speeltuinvereniging Heiligerlee.

We hebben uw financiële steun hard nodig. Ook hopen wij op heel veel meewerkende handen. We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen.

Wat wij vragen?

We stellen u de volgende vragen:

  • Wilt u lid worden van de speeltuinvereniging voor € 10,00 per jaar?. De contributie voor 2016 mag u ook direct betalen wanneer we bij u langs komen.
  • Wilt u ons helpen als vrijwilliger in de vorm van toezicht in de speeltuin of helpen als klusser, (tuin)onderhoud of schoonmaak?

Wilt u niet wachten op ons bezoek, u heeft ons gemist of u woont buiten Heiligerlee, dan kunt u zich ook direct aanmelden als lid e/o als vrijwilliger door via onderstaande button het formulier in te vullen....

Waarschuwing

De speeltuin gaat binnenkort weer open. Het is begrijpelijk dat sommige kinderen en ouders het niet kunnen afwachten om nu al gebruik te maken van het speeltuinterrein. Wij verzoeken u vriendelijk dit niet meer te doen.! 

Ook vernieling aan het hekwerk zal leiden tot aangifte bij de politie. Dit kan tot gevolg hebben dat de toegang tot de speeltuin zal worden ontzegd voor langere tijd. Bovendien brengt dit voor de Speeltuin onnodige reparatiekosten met zich mee, geld wat we liever aan nuttige dingen voor de kinderen willen besteden. 

Sommige speeltoestellen zijn op dit moment ook niet veilig en zullen binnenkort gerepareerd of verwijderd worden vóór opening van het nieuwe speelseizoen.

Let op!      

Buiten de nog binnenkort te bepalen openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt:Verboden toegang voor onbevoegden, Art.461 Wetboek van strafrecht.

Bij vandalisme en vernieling wordt er aangifte gedaan bij de politie 0900 - 8844